CIG – Obniżymy Twój podatek od środków transportowych

693 546 135

Zmiana miejsca płacenia podatku – czy trzeba przerejestrowywać pojazdy?

Pytanie o konieczność przerejestrowywania pojazdów przy zmianie miejsca płacenia podatków jest jednym z najczęstszych, które padają podczas rozmów na temat obniżenia podatku od środków transportowych.

Panuje błędne przekonanie o konieczności opłacania podatku w gminie, w której zarejestrowany jest pojazd. Co jednak mówi o tym ustawa o podatkach i opłatach lokalnych?

Zgodnie z ustawą spółka będąca właścicielem pojazdu może przypisać go do swojej siedziby lub oddziału, bez konieczności przerejestrowywania, a podatek opłacany jest w gminie, w której pojazd został do siedziby lub oddziału przypisany i to bez względu na jego numer rejestracyjny. Natomiast działalność gospodarcza płaci go zgodnie z miejscem zamieszkania.

Jedyny związek z dowodem rejestracyjnym i podatkiem jest taki, że wpisany  w dowodzie właściciel płaci ten podatek – to tyle. Dlatego przenosząc pojazd do oddziału, nie trzeba go przerejestrowywać. Podatek można płacić w dowolnym miejscu, mając dowolne numery rejestracyjne.

Więcej o składaniu deklaracji i miejscu płacenia podatku od środków transportowych w naszym poprzednim wpisie: https://cig-podatek.pl/bez-kategorii/podatek-od-srodkow-transportowych-co-trzeba-wiedziec/